ฮอกไกโดแพ็คเก็ตพาเที่ยว

1078

  ฮอกไกโดแพ็คเก็ตพาเที่ยว

ฮอกไกโดเป็นเขตที่มีคนยอยู่อาศัยอยู่ไม่มาก มีประชากรทั้ง   ฮอกไกโด  (ญี่ปุ่น: 北海道 ฮกไกโด; ไอนุ: アィヌ・モシリ อัยนูโมซีร์) เดิมเรียก เอะโซะ (ญี่ปุ่น: 蝦夷)   เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นที่ 2 ในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชูแต่มีอุโมงค์เซกังเชื่อมถึง นอกจากนี้ฮอกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซื่งกระกอบด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขต คือ ซัปโปโระ เกาะประมาณ 5 ล้านคน ส่วนใหญ่ย้ายมาจากเกาะฮนชูเมื่อราว 100

สัญลักษณ์ของจังหวัดฮอกไกโด

กว่าปีก่อน สมัยก่อนนั้น ซามูไรที่แพ้สงครามจึงต้องหนีมาอยู่เกาะนี้

จริงๆแล้วที่เกาะนี้มีคนอาศัยอยู่มานานแล้วคือ ชาวไอนุ แต่โดนกลืน

ชนชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยและมีชีวิตเช่นชาวญี่ปุ่นทั่วไป

ฮอกไกโดเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยนจะมีหิมะห่วมอยู่ทั่วไป ประมาณ 4-6 เดือน ในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ในด้านภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณที่ราบลุ่มก็จะเป็นเมืองที่คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบริเวณเมืองซัปโปโระ ซึ่งมีอากาศอุ่นกว่าบริเวณต่างๆ ของเกาะ แต่ก็ยังหนาวกว่าเมืองอื่นๆ ในเกาะฮนชู

ฮอกไกโดเป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่นจากส่วนที่อื่นๆ ของประเทศจึงนิยมมาตากอากาศหรือย้ายมาอาศัยและทำงานเป็นจำนวนมาก ฮอกไกโดเคยมีชื่อว่า เอะโซะ จนสิ้นยุคเมจิ ในช่วงสงครามโบะชิงเมื่อปี พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1869) กองกำลังสนับสนุน รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ ซึ่งนำโดยเอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ ได้ประกาศเป็นรัฐอิสระในนามสาธารณรัฐเอะโซะ แต่ก็ล่มสลายในปี พ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) ภายหลังแบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ส่วน

ชื่อ ฮอกไกโด ในภาษาญี่ปุ่นเขียนว่า 北海 道   โรมะจิสะกดว่า Hokkaidō หมายถีง “เส้นทางสู่ทะเลเหนือ” ฮอกไกโดเป็นทั้งชื่อเกาะเขตแดนและจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีให้เห็นคำว่า เกาะฮอกไกโด ซึ่งกล่าวถึงเกาะโดยรวม เขตฮอกไกโดกล่าวในลักษณะโดยรวมของบริเวณทางส่วนเหนือของญี่ปุ่น แต่จะไม่ให้คำว่าจังหวัดฮอกไกโด เนื่องจากคำว่า โด (道) ในชื่อฮอกไกโด มีความหมายว่าจังหวัดอยู่แล้ว

 

 

สำหรับชื่อจังหวัดนี้ในชาวไทยนั้นนิยมเรียกว่า “ฮอกไกโด” แต่สำหรับชื่อจริงของจังหวัดนี้คือ “ฮกไกโด